1. Rekisterinpitäjä:

SataHuuto Oy. (Y-Tunnus: 3411042) Jäljempänä Nostalgiamarket

Os. Sepänpellontie 2, 28430 PORI sähköposti: info@nostalgiamarket.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö: Ruohola 0449700983

3. Rekisterin nimi: Huutokauppa Nostalgiamarketin asiakasrekisteri/Markkinointirekisteri, jota käytetään toimeksiantosopimusten luomisessa Nostalgiamarketin kanssa ja kun toimit asiakkaana verkkosivujen kautta järjestettävissä Nostalgiamarketin huutokaupoissa. Myös Ennakkotarjousten jättämisten yhteydessä. Tai kun teet jonkin muun sopimuksen Nostalgiamarketin huutokaupan kanssa. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Nostalgiamarketin mainonnassa.

4. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, Yhteystiedot, osoite, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet: keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

6. Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajalle, joka käsittelee henkilötietoja Nostalgiamarketin lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, lainsäädännön sallimissa rajoissa, joilla on oikeus tietojen saantiin.

7. Henkilötietoja säilytetään, niin kauan kun niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten, kuitenkin enintään 5 vuotta henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut antamaansa suostumusta.

8. Rekisterin suojaus: rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet:  Rekisteröidyllä on aina oikeus päästä häntä itseä koskeviin henkilötietoihin ja oikeus tulla poistetuksi rekisteristä.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa-pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus toimintavaltaiselle valvontaviranommaiselle, mikäli Nostalgiamarket ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot: Antti Ruohola info@nostalgiamarket.fi